DGV 2x55 AHK

2 tromla vinsj DGV 2 x 55 AHK

DGV 2x 55 AHK er en vinsj med tre punkt tilkobling på traktor,
beregnet for tung vinsjing. Dens moderne design gir en bred
brukervennlighet og lang leve tid.

• Vinsjen er lagd etter internasjonale tekniske forskrifter og sikkerhetsforskrifter.
• Vinsjens drivenhet består av 2 tromler som går i motsatt retning og muliggjør dermed en jevn kraftfordeling på rammen.
• Tromlene er funksjonelt uavhengig av hverandre, og kan arbeide samtidig.
• Tromlene er plassert i den nedre delen av rammen for å muliggjøre at trommel akslene havner parallelt med traktorens aksel.Den store avstand mellom tromlene og øvre blokkene gir en bedre vire opprulling og lavere tyngdepunkt på vinsjen.
• Vinsjen drives av et innebygd hydraulikk system og styres med hjelp av en kontroll boks eller radio/fjernkontroll.