Åpen krokkasse

Åpen krokkasse med lengde fra 4,5 til 7 meter og høyde fra 75cm til 2,5 meter.

Åpen krokkasse i størrelser fra 13 m3 – 50 m3