Containernett

Søppelnett med maskevidde 50mm eller flisnett med maskvidde 20mm.

Containernett i diverse størrelser.